Tag: fluoryzacja

Flouryzacja : kontrola mas (jak w obozach koncentracyjnych)

„Osoba dotknięta fluoryzacją przestaje bronić swojej wolności, zdając się na łaskę katów, mitów i sloganów oraz nałogów zastępujących im prawdziwą wolność. „ Ta historia ma swój początek, ma też środku, ale niestety nie ma swojego końca. „Koniec” tej historii to niewątpliwie niezliczona dokumentacja szpitalna, malutkie nagrobki, kaleki i tysiące osieroconych