Kategoria: Bez kategorii

Pikieta „Stop aborcji”, w obronie dzieci z Zespołem Downa.

W całej Polsce odbyły się manifestacje w obronie życia poczętego dzieci z zespołem Downa. Pikiety mają na celu uświadomienie społeczeństwu ile dzieci jest zabijanych przed narodzinami. Nie daje się im szansy na zobaczenie tego świata, bo wyroki zapadają za parawanem, w gabinetach lekarskich, w tak zwanych białych rękawiczkach. Continue reading „Pikieta „Stop aborcji”, w obronie dzieci z Zespołem Downa.”

UWAGA WAŻNE!. Sprawdź swoją umowę – unikniesz dodatkowych opłat za wywóz śmieci

Warto sprawdzić, do kiedy mamy podpisaną umowę z firmą wywożącą nasze śmieci. 

Od 1 lipca 2013 roku w Białymstoku zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. ”Ustawa śmieciowa” wymaga, by właściciele nieruchomości  wypowiedzieli dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych tak, aby przestały obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 roku.  Warto sprawdzić zawarte umowy oraz terminy ich wypowiedzenia, aby uniknąć konieczności wnoszenia dodatkowych opłat.

Zarząd Spółki „LECH” wystąpił do firm odbierających odpady komunalne na terenie Białegostoku z apelem o przeanalizowanie prawnych możliwości jednostronnego wypowiedzenia umów przez firmy. Odpowiedzi  udzieliły dotychczas dwie firmy, które zadeklarowały sprawdzenie, czy istnieją formalne możliwości wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego zwolnienie klientów z obowiązku samodzielnego wypowiadania umowy. Zobowiązały się również do poinformowania mieszkańców, których obsługują o swojej decyzji.

(elia)

Źródło: http://fakty.bialystok.pl/2013/03/sprawdz-swoja-umowe-unikniesz-dodatkowych-oplat/

„Huzar” – Kazimierz Kamieński. 60 rocznica skazania go na karę śmierci.

Tłum ludzi gościł w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku, na spotkaniu upamiętniającym 60 rocznicę skazania na karę śmierci kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara", który przez trzynaście lat walczył z najeźdźcą. Najpierw faszystowskim, a potem bolszewickim.

Piotr Łapiński z Białostockiego oddziału IPN, opowiadał o męstwie Kazimierza Kamieńskiego – Huzara. O jego walce z okupantem radzieckim i pomocy jaką niósł mieszkańcom Podlasia. W trakcie spotkania można było zobaczyć film pt. „Huzar" w reż. Adama Sikorskiego. 

 Warto przybliżyć postać "Huzara" i odkłamać lata wrogiej, zakłamanej propagandy, które pokutują po dziś dzień. Continue reading „„Huzar” – Kazimierz Kamieński. 60 rocznica skazania go na karę śmierci.”

MFW i UE kradną pieniądze Cypryjczyków. Kiedy Polaków?

images-stories-ekonomia-pieniadzeochrona-375x250Wszystko wskazuje na to, że część oszczędności Cypryjczyków ulegnie państwowej konfiskacie, aby kraj mógł otrzymać kolejne kredyty, dla poprawienia nastrojów społecznych nazwane pomocą zagraniczną.

Czy tak się stanie, dowiemy się we wtorek, gdyż na ten dzień cypryjski parlament przełożył głosowanie w sprawie specjalnego podatku od wkładów bankowych. Jego wprowadzenie jest jednym z warunków otrzymania przez Cypr tzw. zagranicznej pomocy.

W tej chwili trwają negocjacje co do wysokości stawki nowego podatku oraz próby zablokowania jego wprowadzenia. Continue reading „MFW i UE kradną pieniądze Cypryjczyków. Kiedy Polaków?”

Koncesjonowana oPOzycja czyli Magdalenka-bis

Duda 2No to wszystko jasne . Komuna i agentura ujawniła swoje plany . marzy im się zepchniecie opozycji niepodległościowej i całego Obozu Patriotycznego do sytuacji z lat 90 –tych. Powstają trzy inicjatywy .Nagle oburzonych , europy plus oraz wzmacniania lewej nogi. To już przerabialiśmy .Zwrócę państwu uwagę na kilka istotnych moich zdaniem szczegółów a mianowicie na spotkaniu „Nagle” oburzonych padły słowa Pana Kukiza o odwiecznym pojedynku Kaczora z Donaldem .Takiego kłamstwa nie słyszałem od wielu lat .Wojnę Tusko-polską rozpoczął Tusk , to pozwalało mu wygrywać  w sondażach i wyborach .Mając sprzymierzeńców w reżimowej prasie udało się mu przybić „gebe” wiecznie niezadowolonej i grymaszącej opozycji . W tym projekcie bierze udział również Pan Duda  , który potrafi się jedynie odgrażać bez efektywnej działalności .jakoś nic Panu Dudzie nie wychodzi a projekty PO przechodzą jakby ona sam na nie głosował . Continue reading „Koncesjonowana oPOzycja czyli Magdalenka-bis”

Niezwykłe właściwości ostrych papryczek – zdrowie i odchudzanie

ostre-papryczki-kapsaicyna-297x300Ostre papryczki są obecnie w centrum uwagi wielu badań naukowych, ze względu na swoje niezwykle obiecujące właściwości zdrowotne oraz wspomagające odchudzanie.

Cudowne właściwości ostre papryczki zawdzięczają niezwykłemu składnikowi jakim jest kapsaicyna. Substancja działająca na wiele sposobów, przynosząc nam zdrowie i witalność.

Kapsaicyna podnosi metabolizm

Kapsaicyna ma właściwości, które pobudzają uwalnianie energii poprzez spalanie większej o 3% ilości kalorii – szczególnie jeśli jest zażywana przed wysiłkiem fizycznym. Continue reading „Niezwykłe właściwości ostrych papryczek – zdrowie i odchudzanie”

Komuna wróciła? Kary grzywny za okrzyki pod adresem Tfuska.

bildeWygląda na to, że nie mamy wolności słowa i wypowiedzi. Okazuje się, iż premier jest „święta krową” systemu!

W Porannym czytamy:

Kary grzywny orzekł w czwartek Sąd Rejonowy w Białymstoku w procesie kibiców Jagiellonii Białystok, obwinionych o wznoszenie okrzyków obrażających premiera Donalda Tuska i zakłócanie porządku w miejscu publicznym. Wyrok nie jest prawomocny. Continue reading „Komuna wróciła? Kary grzywny za okrzyki pod adresem Tfuska.”

Witamina C – leczy wszystko od przeziębień, a na raku kończąc

Witamina C  ma ogromne znaczenie dla zdrowia człowieka. Zauważono, że osoby przebywajace długo w miejscach bez wystarczającego zaopatrzenia w pożywienie, niezwykle łatwo zapadali na różne choroby. Kiedyś tego procesu nie rozumiano, ale teraz już wiemy jak niebezpieczne mogą być braki witamin. NIektóre z nich odpowiadaja nie tylko za nasze zdrowie, ale stanowią tez barierę onkologiczną, nie dopuszczają do wytworzenia się komórek rakowych

dreamstime_xs_18465208

Continue reading „Witamina C – leczy wszystko od przeziębień, a na raku kończąc”

Oburzający wyrok – Sąd w Kijowie: OUN i UPA walczyły o niepodległość. Sprawa trafi do Strasburga

Naczelny Sąd Administracyjny Ukrainy utrzymał w mocy dekrety Wiktora Juszczenki w sprawie uznania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii za organizacje walczące o niepodległość kraju. Postanowienie sądu jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Continue reading „Oburzający wyrok – Sąd w Kijowie: OUN i UPA walczyły o niepodległość. Sprawa trafi do Strasburga”

Staruch na wolności!

Po ośmiu miesiącach znowu na wolności. Piotr Staruchowicz właśnie opuścił areszt przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.star

Historia Piotra Staruchowicza jest jaskrawym przykładem w jaki sposób rządząca ekipa traktuje swoich przeciwników. „Starucha”, gniazdowego kibiców Legii Warszawa, i współorganizatora antyrządowej akcji, zatrzymano pod absurdalnymi zarzutami handlu narkotykami, które były tak grubymi nićmi szyte, że w ostatnich tygodniach kpiły z nich nawet media zapatrzone w Donalda Tuska.

Continue reading „Staruch na wolności!”

Salon III RP uwierzył w ZAMACH

smKiedy w listopadzie ubiegłego roku ogłoszono, że według sondażu Millward Brown SMG/KRC aż 36 procent Polaków skłania się do tezy mówiącej, że w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku doszło do zamachu wiodące media się dosłownie zagotowały. Temperaturę podniosła dodatkowo informacja o tym, że aż 63 procent ankietowanych jest za powołaniem międzynarodowej komisji do spraw wyjaśnienia przyczyn tragedii.
Continue reading „Salon III RP uwierzył w ZAMACH”

POl­ska głu­PO­ta czy świa­do­ma PO­li­ty­ka?

 od-rzezi-wolynskiej-do-akcji-wisla-konflikt-polsko-ukrainski-1943-1947-b-iext2559908Gdy­by ktoś ćwierć wie­ku te­mu po­wie­dział mi, że za 25 lat Po­la­cy bę­dą obar­cza­ni współ­od­po­wie­dzial­no­ścią za ho­lo­kaust, wy­pę­dze­nia Niem­ców po dru­giej woj­nie świa­to­wej, a syn ban­de­row­ca ja­ko pol­ski po­seł bę­dzie na­wo­ły­wał do prze­pra­sza­nia Ukra­iń­ców za wy­rzą­dzo­ne im przez Po­la­ków krzyw­dy, to uwa­żał­bym, że ten ktoś jest kom­plet­nie pi­ja­ny lub, de­li­kat­nie mó­wiąc, zwa­rio­wał.

Żad­na par­ty­zant­ka dzia­ła­ją­ca w spo­sób, ja­ki zna­my z okre­su dru­giej woj­ny świa­to­wej i tuż po jej za­koń­cze­niu, ko­ja­rzo­na naj­czę­ściej z „chłop­ca­mi z la­su”, nie mo­gła­by ist­nieć na­wet ty­go­dnia czy mie­sią­ca, gdy­by nie opar­cie w miej­sco­wej lud­no­ści naj­czę­ściej z wio­sek, któ­ra to lud­ność do­star­cza­ła żyw­no­ści, me­lin w okre­sach zi­mo­wych czy po­ma­ga­ła or­ga­ni­zo­wać skrzyn­ki kon­tak­to­we w do­mo­stwach za­ufa­nych go­spo­da­rzy.

Continue reading „POl­ska głu­PO­ta czy świa­do­ma PO­li­ty­ka?”

Uroczystości upamiętniające 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Obchody w Supraślu

Dnia 22.01.2013 w Supraślu, upamiętniono 150 rocznice Powstania Styczniowego.

W intencji poległych bohaterów odprawiono w kościele Świętej Trójcy mszę świętą z egzekwiami, a następnie odbył się przemarsz ulicami miasta w kierunku Krzyża Powstańczego z 1863 roku.Supraśl

Po wygłoszeniu przemówień oraz honorowym złożeniu kwiatów i wieńców pod Krzyżem Powstańców Styczniowych, przez delegatów władz i licznych stowarzyszeń, poczęstowano zebranych przy ognisku gorącą i pachnącą grochówką.

Continue reading „Uroczystości upamiętniające 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Obchody w Supraślu”