Dzień: 22 grudnia 2017

Cała dyscyplina naukowa okazuje się fikcją

Autor: Jon Rappoport Źródło: https://jonrappoport.wordpress.com/2017/11/29/a-whole-branch-of-science-turns-out-to-be-fake-2/ Tłumaczenie: Andrzej Suda 29 Listopada 2017 Ludzie bezkrytycznie wierni nauce często uznają, że wszystko co ktoś inny nazywa „dziedziną wiedzy” musi być automatycznie prawdziwe. Inaczej ich cały system wiary załamałby się. Ich płytkie rozumowanie rozprysłoby się w drobne kawałki. Ich „niezrównane” pojmowanie świata byłoby storpedowane.